Tổng thể dự án Riverside Residence

Mặt bằng tầng Block A

Mặt bằng tầng Block B – C – D

Mặt bằng tầng Block E